นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

0
94

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นก่อความเดือดร้อน รำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยสนธิกำลังตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร ร่วมด้วย

ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี