รองพ่อเมืองร้อยเอ็ด-เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2562

0
115

รองพ่อเมืองร้อยเอ็ด-เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

  

วันจันทร์ที่(1 กรกฎาคม 2562) เมื่อเวลา08.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กองลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และกองลูกเสือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร่วมพิธีในครั้งนี้

 

       สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หน้าบึงพลาญชัย ซึ่งในพิธีมีการเชิญธงลูกเสือประจำจังหวัด การกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และการเดินสวนสนามของกองลูกเสือต่อหน้าประธานในพิธี

 

 

ณ บริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////

ศรีไพร ทูลธรรม:: ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว

ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานข่าว