“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 !!

เมื่อวันที่1ก.ค.62 เวลา 09.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายปรีดา วิภาสวัชระโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###########################