“อำเภอเก้าเลี้ยว เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว”

0
27

“อำเภอเก้าเลี้ยว เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว”

วันนี้(1ก.ค.62)เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้กำกับดูแล ในการปรับภูมิทัศน์ห้องโถงชั้นล่างอาคารที่ว่าอำเภอฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ณ อาคารที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว นอกจากนั้นยังทำให้อาคารมีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เจริญตาแก่ผู้พบเห็นด้วย!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว

########################