เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
54

เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้รับความเมตตาจาก พระโบราณพิทักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วย นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง โดยมี นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประะสงค์ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สืบต่อกันมาดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยหล่อเทียนพรรษาจำนวน ๙ ต้นและจะนำเทียนที่หล่อในวันนี้ไปถวายให้กับวัดในเขตเทศบาลนครระยองในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

นางสาวกัญฤทัย ศรีพล ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน