สถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร 8 สโมสรไลออนส์ ภาค 310 C ปี 2562-2563

0
136

สถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร 8 สโมสรไลออนส์ ภาค 310 C ปี 2562-2563
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรม เอวัน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมประกาศสิ้นสุดวาระและฉลองความยินดี นายกและคณะกรรมการบริหารปี 2562-2563 รวม 8 สโมสรไออนส์สากล ภาค 310 C ได้แก่ สโมสรไลออนส์พัทยา สโมสรไลออนส์ชลบุรี ศรีราชา สโมสรไลออนส์พัทยา ตากสิน สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ สโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนักพัทยา สโมสรไลออนส์นาเกลือ พัทยา สโมสรไลออนส์พัทยา บางละมุง และสโมสรไลออนส์น้องใหม่ สโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ
ซึ่งการจัดงานในวันนี้จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี เป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร และนายกสโมสรไลออนส์ ผู้นำทั้ง 8 สโมสร ซึ่งจะทำงานบริหาร ในปี 2562-2563 ให้กับสังคมและชุมชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ไลออน ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 C รับเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี มีไลออนวิชัย ชุนเจริญ ประธานสภาภาครวม 310 ประเทศไทย ไลออนร้อยเอกขจิต หัพนานนท์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ไลออนโรจน์ ทองวานิชย์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 C และนายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ตลอดจนสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม
ไลออนสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ประกอบพิธีรับสมาชิกใหม่ 23 ท่าน ด้วย อุดมการณ์ของไลออนส์ ในคติพจน์ที่ว่า “WE SERVE” ซึ่งแปลว่า “เราบริการ” หรือ “เรารับใช้” หมายความว่า ไลออนส์ทุกคน พร้อมอยู่เสมอที่จะให้บริการหรือรับใช้สังคมด้าน มนุษยธรรม โดยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ ด้อยโชค วาสนาหรือยากไร้ ตามกำลังความสามารถ โดยไม่หวังชื่อเสียง เกียรติยศ หรือเงินทอง ตอบแทนแต่ประการใด
ในส่วนของสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ซึ่งเป็นสโมสรน้องใหม่ ที่มีไลออนพิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ได้รับการสถาปนาเป็นนายก ปีบริหาร 2562-2563 มีไลออนกชนก ชะตะเจริญ เป็นเลขาธิการ มีไลออนประเสริฐ เอี่ยมเพชร เป็นเหรัญญิก และอีก 4 สมาชิกไลออนส์ใหม่ที่ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยคือ ไลออนเสาวคนธ์ ศิลาบำรุงราษฎร์ ไลออนจำรูญ ปรีเปรม ไลออนกชนก ชะตะเจริญ และไลออนปาณิศา อินทรแก้ว ที่ได้ปฏิญาณตนพร้อมสมาชิกใหม่สโมสรอื่นๆ ต่อหน้าไลออนสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล และผู้เข้าร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สากล ภูมิภาคที่ 4 เขต 8 เขต 9 ภาค 310 C ปีบริหาร 2562-2563 ในคืนนี้ ว่าจะปฏิบัติตามธรรมนูญสโมสรไลออนส์อย่างเคร่งครัด
สำหรับพิธีการและงานฉลองคณะกรรมการของสโมสรไลออนส์ ปีบริหาร 2562-2563 ในวันนี้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ ดังคติพจน์และอุดมการณ์ของไลออนส์ ที่ว่า “WE SERVE” ซึ่งมีความหมายว่า “สมาชิกไลออนส์พร้อมที่จะบริการอยู่เสมอ”

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก