“พลโท ธรรมนูญ วิถี และ พลตรี มนัส จันดี รับมอบโล่และคำขอบคุณ จากตัวแทนบริษัทไนกี้ประเทศ สหรัฐอเมริกา จากการเร่งปราบปรามผู้กระทำผิดปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า!!

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา13.00 ที่ผ่านมาบริษัทเวอริเซ็กผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทไนกี้ประเทศ สหรัฐอเมริกาได้นำ Miss. Lynn Fu , Mr. Phan Nhut ผู้แทนบริษัทไนกี่ภาคพื้นเอเซียแปซิฟฟิกและ Mr. Paul Carter, IP Marshal representative

(หัวหน้าหน่วยประสานการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา)
เข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมมอบโล่เพื่อขอบคุณ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่1/รอง.ผอ.รมน.ภาค1และ พลตรี มนัส จันดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
จากการปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลไทย อย่างเข็มแข็งในการรณรงค์กวดขัน ปราบปรามสินค้าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว ณ กองทัพน้อยที่ 1 !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.กทม.!!

###########################