นครนายก – เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ขนส่งจังหวัดนครนายกเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ที่ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก. ได้มีพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนครนายก. โดยมี นายธีรพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีศิลปินตลกชื่อดัง โหน่ง ช่าช่าช่า พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้
ในการนี้ นางกฤษณา ภาณุเวช ขนส่งจังหวัดนครนายก ได้กล่าวต้อนรับประธานและคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก. และกล่าวรายงาน ซึ่งกล่าวว่าในครั้งนี้ เป็นการประมูลเลขสวย ครั้งที่ 3 หมวดอักษร “กจ” เกียรติยศก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ประมูลครั้งนี้เป็นป้ายกราฟิก มีภาพเขื่อนขุนด่านปราการชล ช้างและมะยงชิด สีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์ของการประมูลเลขสวยจังหวัดนครนายก เพื่อนำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) ผู้ประมูลจะได้ร่วมกันสร้างกุศลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุในการจราจรอีกด้วย
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกจึงขอเชิญผู้สนใจร่วมประมูลด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา(เคาะไม้) และทางอินเทอร์เนต. อีกทางหนึ่งด้วย..

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ ทีมข่าวภูมิภาค
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก