ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.พระบรมราชชนนีพันปี หลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​- วันเสาร์ที่(29 มิถุนายน 2562) แรม 12 ค่ำเดือน 7 เมื่อเวลา​ 15.30​ น.นายเจนเจตน์​ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมอบหมาย ให้**นายปวรวรรณกร โพธิ์บุบผา ปลัดอำเภอ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระภิกษุ จำนวน 13 รูป
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี.
พร้อมด้วยข้าราชการอำเภอ. นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง นายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรัง พร้อมผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง, ผู้นำอช.ตำบลโนนรัง,อพม,อสม. ตำบลโนนรัง มีประชาชนเข้าร่วมพิธี จำนวน 170 คน

ณ วัดป่าบ้านโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 โนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
/////////////////
ภาพ/ข่าว ::ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”จังหวัดร้อยเอ็ด