“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”เร่งช่วยเหลือเด็กหญิงวัย12 ปีครอบครัวฐานะยากจน อาศัยในบ้านพุพัง!!

0
64

 

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”เร่งช่วยเหลือเด็กหญิงวัย12 ปีครอบครัวฐานะยากจน อาศัยในบ้านพุพัง!!

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2562 เวลา11.00 น.โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ป.ข.พื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ป.ข.พื้นที่ อ.สามร้อยยอด น.ส.รัชนีกร เยาวมาลย์ ผอ.รร.บ้านวังวน นายสุชิน สังข์ทวี สมาชิก สอบต.หมู่ที่ 8 ต.หนองตาแต้ม นายพรศักดิ์ อินทร์มี ผช.นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองตาแต้ม ปาณิสรา ศรีอุทา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.หนองตาแต้ม นายธนพงศ์ นาคเงิน ผญ.บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังวน นางชูชีพ นิลดำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังวน

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กหญิงกันติชา ศรีเลิศ อายุ12 ปี บ้านเลขที่452 หมู่ที่ 8 บ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มารดาชื่อนางสุมิตรา เกลี้ยงมลทิน บิดาชื่อนายสุเทพ พุกกะหรีด มีฐานะยากจนบ้านอยู่อาศัยผุพัง เมื่อฝนตกไม่สามารถหลบฝนได้ต้องใช้ ถุงพลาสติกอุดรูรั่วและสภาพบ้านไม่มีห้องน้ำต้องอาศัยบ้านข้างเคียง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

พร้อมได้มอบถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมอุปกรณ์ในการจัดสร้างห้องน้ำ และได้กล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัว หากผู้ใหญ่ใจดีที่ีมีความประสงค์ให้การช่วยเหลือติดต่อได้ที่ ผอ.รร.เบอร์ 0852957649

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##########################