ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับตำรวจทางหลวง ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

0
50
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับตำรวจทางหลวง ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 01.00 น ชุดจุดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง อ.เมือง,จนท.ทหาร ม.พัน 9,จนท.สาธารณสุขอำเภอ,จนท.ตำรวจ ปคม.,จนท.ตำรวจทางหลวง บูรณาการ ตั้งด่านตรวจเป่าแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และรณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณหน้าวิทนาลัยเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีผู้กระทำผิด จำนวน 22 ราย แยกเป็น ชาย 17 คน หญิง 5 คน ปรีชา นุตจรัส รายงาน