นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด​- ประธานประชุม คณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน​ 904 วปร.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​(ศอ.จอส.904วปร.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)​ ตามแนว พระราชดำริ” เราทำความดีด้วยหัวใจ!!

.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ วันพฤหัสบดีที่​(27 มิถุนายน ​2562​) เวลา​14.30​ น.นายเจนเจตน์​ เจนนาวิน​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน​ 904 วปร.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​(ศอ.จอส.904 วปร.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 40 คน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ปลูกขยายต้นรวงผึ้ง;โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ปลูกตำบลละ 1-2 ไร่ ตำบลไหนไม่มีพื้นที่สามารถปลูกตามแนวถนนได้ซึ่งองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการสั่งซื้อต้นรวงผึ้งแล้ว และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรา ทำความดีด้วยหัวใจ .ระดับตำบลให้จัดกิจกรรม 1-2อาทิตย์ต่อครั้ง และระดับหมู่บ้านอาทิตย์ละครั้ง,และรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดทราบ พร้อมระเบียบวาระกิจกรรมจัดสวนสาธารณะปรับปรุงภูมิทัศน์การปลูกต้นไม้ไม้ดอก ไม้ประดับ ในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติระดับตำบลให้เตรียมความพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัย.วาตภัย.น้ำ ป่าไหลหลาก.น้ำท่วมฉับพลัน..และดินถล่มฯ

ณ​ ห้องประชุม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ ชั้น​ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
///////////////////
ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”จังหวัดร้อยเอ็ด