สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชน
“แนะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโรคและภัยสุขภาพช่วงหน้าฝน”

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ได้สั่งการและกำชับโรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน โดยมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ทันทีหากเกิดการระบาด แนะประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันตนเองจาก 11 โรคติดต่อ 4 ภัยสุขภาพที่พบบ่อยช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ คือ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ คือ ไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบเอ โรคติดต่ออื่นๆ ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส และ 4 ภัยอันตราย คือ เห็ดพิษสัตว์มีพิษ ภัยจากฟ้าผ่าและอุบัติเหตุทางถนน
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อว่า กลุ่มโรคที่ 1 เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ พบได้ในทุกอายุ พบป่วยมากในเด็กเล็ก ส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรือไอจามรดกัน ป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น กลุ่มที่ 2 มี 5 โรคที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ทั้งหมดป้องกันได้ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ อหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม หรือจากแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง น้ำลาย เลือดจากผู้ป่วย ทั้ง 2 โรค ป้องกันด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม อาหารค้างมื้อควรอุ่นให้ร้อนจัดก่อนรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาดและฉีดวัคซีนป้องกันโรค กลุ่มที่ 4 โรคติดต่ออื่นๆ ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในเด็ก ระบาดทุกปีช่วงฤดูฝนหรือเปิดเทอม ติดต่อจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิส เชื้อแบคทีเรียจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา จมูก ปากหรือไชเข้าผิวหนังที่แช่น้ำนานจนอ่อนนุ่ม กลุ่มที่ 5 ภัยสุขภาพในฤดูฝน ได้แก่ อันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ ไม่รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก อันตรายจากสัตว์มีพิษ ควรจัดบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษ ระวังเมื่อต้องเข้าไปในที่รก กอหญ้าหรือกองไม้ ส่วนภัยจากฟ้าผ่า เมื่อมีฝนตกฟ้าคะนอง ให้หลบในที่ปลอดภัย เช่น อาคารขนาดใหญ่ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุฝน ฟ้าคะนอง เนื่องจากจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้ ขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากฝนตกถนนจะลื่น ทำให้ระยะการหยุดรถยาวกว่าปกติและยังลดทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด