ศูนย์ปลอดภัยทางถนน จังหวัดสกลนคร(ศปถ) ร่วมกับ ศปถ พังขว้าง รณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ

0
149

ศูนย์ปลอดภัยทางถนน จังหวัดสกลนคร(ศปถ) ร่วมกับ ศปถ พังขว้าง รณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 14 พ.ย.2561 ศปถ.ตำบลพังขว้าง อ เมือง จ สกลนคร ได้จัดกิจกรรมถือป้ายเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุตามถนนเส้นหลัก เริ่มต้นจากบริเวณฝั่งตรงข้ามปั้มน้ำมันห้วยทราย มาถึงปั้มน้ำมัน ปตท.พังขว้าง ตลอดจนเดินเข้าตรอก ซอย พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ ให้กับชาวบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตาดโตน ในการอำนวยความสะดวกเรื่องจราจร รพ.สต.พังขว้าง คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ อสม. คณะผู้บริหาร อบต.พังขว้าง สมาชิก อบต.พังขว้าง ประชาชนทั่วไป และ ข้าราชการพนักงานจาก อบต.พังขว้าง ในการร่วมเดินรณรงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ทึ้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ทุกฝ่ายได้หันมาตระหนักถึงภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้างความเสียหายมหาศาลต่อทรัพย์สินและชีวิต อุบัติเหตุป้องกันได้ หากช่วยกันเคารพกติกาและมีวินัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

///ทีม ข่าว นสพ คน นคร สกล