พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายถวายความรู้เรื่อง การจัดทำบัญชีวัด โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๕ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

0
73

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายถวายความรู้เรื่อง การจัดทำบัญชีวัด โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๕ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร