คุณธนวัฒน์-คุณธนพร กุศลธรรมรัตน์ บริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ

0
117
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. คุณธนวัฒน์-คุณธนพร กุศลธรรมรัตน์ บริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ