พิธี ” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง “

0
40

วันนี้ (14 พ.ย. 61) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำองค์กรภาคการเกษตร ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมในพิธี
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ นับตั้งแต่นั้น พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน