a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายสมนึก จันทร์เฉิด และว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 69 ปี นสพ.สยามรัฐ โดยมีนายกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสยามรัฐ พระราม 8 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562