วันที่25 มิถุนายน 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดแคมเปญ “เที่ยวเมืองรอง ความสุขยกกำลัง 2 กับ PTT Blue Card” ณ ห้องโถง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานใหญ่ โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเปิดแคมเปญ “เที่ยวเมืองรอง ความสุขยกกำลัง2 กับ พีทีที บลูการ์ด” ชวนคนไทยออกเดินทางสัมผัสความงามธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชุมชนในพื้นที่เมืองรองโดยสมาชิกบัตรสะสมคะแนน พีทีที
บลูการ์ด รับสิทธิพิเศษคะแนนสะสม 2 เท่า