สมาคมโผวเล้งจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานสถาปนา คณะกรรมการสมาคมโผวเล้งนครสวรรค์ สมัยที่ 25 ประจำปี 2562-2564

0
219

สมาคมโผวเล้งจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานสถาปนา คณะกรรมการสมาคมโผวเล้งนครสวรรค์ สมัยที่ 25 ประจำปี 2562-2564
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 20.00 น นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดงความยินดี ในพิธีสถาปนาฯ ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมโผวเล้งนครสรรค์ คนใหม่ ให้แก่ นายพิสิฏฐ์ สุพิชยางกูร ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์ อ เมือง จ นครสวรรค์ โดยมีองค์กร มูลนิธิฯ ชมรมต่าง ๆ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น นายกสมาคมโผวเล้งแห่งประเทศไทย
นายสมบัติ กิตติพงษ์พัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมดนตรีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
นานปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์
นายชัยพร ลาภบำรุงวงศ์ นายกสมาคมฮากกานครสวรรค์
นางศิริพร กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมหว้ายตันกงนครสวรรค์
และชมรมวัฒนธรรมและภาษา
ซึ่งการจัดงานครั้งต่อไป ในปลายปี 2562 นี้ สมาคมโผวเล้งจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป