‪คณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ ได้รต้อนรับและปรึกษากับ นาวาตรี วรวิชทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกรมการท่องเที่ยวและกีฬา @ เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ