ปทุมธานี นอภ.คลองหลวงจัดอบรมเสริมความรู้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

0
110
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ปทุมธานี
นอภ.คลองหลวงจัดอบรมเสริมความรู้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 21 มิถุนายน2562 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง นำผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมโดยได้รับเกียรติจากนายอาจศึก ชนะหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี พร้อมบุคลากรเป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้
นายอาจศึก ชนะหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานจัดหางานจังหวัด เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560แก้ไขฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 เกี่ยวกับอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ สิ่งที่จะต้องตรวจสอบ การตรวจสอบหนังสือเดินทางของสัญญาติชาติต่างๆ สัญลักษณ์และตราประทับเข้า-ออก การตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน การจับกุมและตั้งข้อหาสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมาย นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย และโทษ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง