สุขสันต์วันศุกร์ ที่21มิถุนายน2562ครับ เมืองสุรินทร์ถิ่นชาวเขมรโบราณเรารู้จักกันว่าเมืองช้าง แต่เมืองสุรินทร์น่าเดินทางมาเที่ยวมากๆโดยเฉพาะที่บ้านโชคชื่อภาษาเขมรแปรว่าดอกบัว 1.ดูการทอผ้ามัดหมี่ผ้าไหมโบราณสวยงามและวิจิตรศิลป์ด้วยลวดลาย 2.การผลิตเครื่องเงินของบ้านลุงป่วน

0
105

สุขสันต์วันศุกร์ ที่21มิถุนายน2562ครับ เมืองสุรินทร์ถิ่นชาวเขมรโบราณเรารู้จักกันว่าเมืองช้าง แต่เมืองสุรินทร์น่าเดินทางมาเที่ยวมากๆโดยเฉพาะที่บ้านโชคชื่อภาษาเขมรแปรว่าดอกบัว 1.ดูการทอผ้ามัดหมี่ผ้าไหมโบราณสวยงามและวิจิตรศิลป์ด้วยลวดลาย 2.การผลิตเครื่องเงินของบ้านลุงป่วน

สุดยอดมากลวดลายสวยงามครับ