“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมนำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือผูประสบอัคคีภัย!!เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2562 เวลา 17.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข. ร่วมกับนายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ส.อ.จิระเดช พรศิริ เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ป.ข.พื้นที่ อ.กุยบุรี
นายบุญพิทักษ์ ทองแผ่น ส.อบต.กุยบุรี ,นายทูล ทองแผ่น ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทิง ม.6 ต.กุยบุรี

เข้ามอบวงกบประตูจากนายพิชิตฯและถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯให้กับนายบุญช่วย แยัมสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 21/2 ม.6 (บ้านหนองกระทิง) ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบ ฯ ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

และได้พูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ และให้กำลังใจกับนายบุญช่วย ฯ และครอบครัว ในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้อบต.กุยบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในการจัดซื้อวัสดุรวมทั้งมีผู้ร่วมบริจาค!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###########################