a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ร่วมกับชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักกีฬาดีเด่นและงานฉลองชัย “มะขามหวานเกมส์” 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาผู้สูงอายุ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก อำเภอเมืองสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ร่วมกับชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักกีฬาดีเด่นและงานฉลองชัย “มะขามหวานเกมส์” 2562 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาดีเด่นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “มะขามหวานเกมส์” ประจำปี 2562
นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ โดยมีชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย (ชก.นค.) เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง สำหรับในปี 2562 จังหวัดหนองคายได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 “มะขามหวานเกมส์” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย กีฬาแบดมินตัน ได้ 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ ได้ 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลชมเชย กรีฑา ได้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 2 รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ได้ 1 เหรียญทองแดง กีฬาแอโรบิคมวยไทย ได้ 1 รางวัลชมเชย รวม 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และ 8 รางวัลชมเชย เป็นลำดับที่ 25 ของประเทศไทย จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น