“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แบ่งปันธารน้ำใจช่วยเหลือน้องๆเด็กพิเศษ!!

0
52

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แบ่งปันธารน้ำใจช่วยเหลือน้องๆเด็กพิเศษ!!

เมื่อ 19ม.ย.62 เวลา 10.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. มอบหมายให้ พ.ท.สุภาพ เมืองนก เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการส่วนประสานงาน กกล.รส.ประจำจังหวัด ป.ข. จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.ประจำจังหวัด ป.ข. พื้นที่ อ.หัวหิน เข้าร่วม นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุนันทา พิมพ์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ พ.ต.ต.สุวิทย์ มณีวงษ์ ผบ.ร้อย กก. 1 ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร ร.ท.สุชาติ สุขสวัสด์ หน.มว.ลว.ที่ 2 ฉก.จงอางศึก อสม.

เข้าเยี่ยมเด็กพิเศษ ในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2 ราย ได้แก่
1.น.ส.ศิริยาภรณ์ ทองคล้าย อยู่บ้านเลขที่ 102 ม.3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.ด.ช.ณัฐพงษ์ จันทร์อุปถัมภ์ อยู่บ้านเลขที่ 131 ม.6 ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมสหวิชาชีพประกอบไปด้วย ครูนักกายภาพบำบัด  ครูนักจิตวิทยาครูนักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ ออกพื้นที่นักเรียนรับบริการที่บ้านหน่วยบริการหัวหิน เพื่อดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

โดยออกเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา แนะนำ มอบคู่มือการฝึกปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตลอดทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

############################