ผู้ว่านครสวรรค์ ให้โอวาทและอวยพร แก่นักกีฬาที่ร่วมเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ” เจียงฮายเกมส์ ” ที่ จ.เชียงราย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานให้โอวาทและอวยพร แก่นักกีฬาที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย ( เจียงฮายเกมส์) ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 315 คน โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายจิรศักดิ์ ส่งศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ นำนักกีฬาเข้ารับโอวาทในครั้งนี้
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวกับนักกีฬา ว่าทางจังหวัดให้การสนับสนุนวงการกีฬาอย่างเต็มที่ การไปแข่งขันครั้งนี้ขอให้ทุกคนต้องรักษาเกียรติยศ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด เผยแพร่เรื่องราวดีๆให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ ทำหน้าที่เป็นทั้งนักกีฬาและเพื่อนที่ดีกับทุกคน การแข่งขันทุกวันนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ร่างกาย จิตใจและความรักในท้องถิ่น ขอให้แข่งขันด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างเพื่อน สร้างมิตรภาพไปด้วย เราต้องรักษาชื่อเสียงและทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยความตั้งใจของทุกคนจะเกิดพลังทำให้เกิดความสำเร็จ ไม่ใช่ต้องเอาชนะอย่างเดียว เราแพ้เราก็ได้เพื่อน ได้มิตรภาพ ทุกคนต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักหันกลับมาพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปวันข้างหน้า จึงขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกประการ กลับมาจังหวัดฯจะมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 นี้ ทุกคนจะคอยเชียร์ และให้กำลังใจผู้ไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้