ททท. ไทเป ทำตลาดกลุ่มผู้สูงอายุชาวไต้หวันท่องเที่ยวเมืองรองราชบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานไทเป เล็งเห็นถึงโอกาสของการทำตลาดนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะเส้นทางเมืองรองใกล้กรุงเทพฯ อย่างเช่นจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำ Active Senior Fam Trip Ratchaburi – Bangkok ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 โดยจัดนำผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุและสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสารท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงจากไต้หวัน จำนวน 14 ราย เดินทางสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและความพร้อมด้านท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกรุงเทพฯ เช่น เรียนรู้การทำลูกปะคบ มัดย้อมผ้าเช็ดหน้าด้วยสีธรรมชาติ การสาวไหม ทำขนมครกจากข้าวกล้องบนเส้นทางสายข้าว ที่ปฐมออแกนิกวิลเลจ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ในส่วนจังหวัดราชบุรี คณะฯ ได้นั่งเรือชมวิถีชุมชนริมน้ำที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พายเรือชมสวนมะพร้าวซึ่งเป็นสินค้า GI ของราชบุรี ออกแบบตกแต่งตุ๊กตาเองที่สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เรื่องของโอ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของราชบุรี และแต่งชุดไทยทำขนมไทยที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

ททท. คาดหวังว่า การเดินทางมาของผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุและสื่อมวลชนไต้หวันในครั้งนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวไต้หวันรู้จักจังหวัดนครปฐมและราชบุรีเพิ่มมากขึ้น และเกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าวต่อไป