“ตม.จว.ขอนแก่น!!ตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิด ในข้อหา “รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน 24 ชม.!!

วันนี้ 18  มิ.ย.2562 เวลา 15.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.อาชีพ เจริญสันติสุข สวญ.ตม.จว.ขอนแก่นโดย พ.ต.ต. รัฐฐชัย  ป้องสวย  สว.ตม.จว. ขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สืบสวน ตม.จว. ขอนแก่น เข้าทำการตรวจสอบ พรรณทิพา เรสซิเดนท์ เลขที่ 92/15 ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง อ.เมืองจว.ขอนแก่น  พบ นางวิมลรัตน์ แสงวรรณกูล โทร.089-681-3949 แสดงตัวเป็นผู้ดูแล พร้อมนำตรวจค้น

จากการตรวจสอบ พบคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย  จำนวน 1 ราย จึงทำการจับกุม ในข้อหา “รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน 24 ชม. ทำการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 8,000 บาท พร้อมทำการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ เกี่ยวกับการแจ้งที่พักตาม ม.38 แก่พนักงานจนเข้าใจ และบันทึกตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น แต่อย่าใด!!

############################