หนังสั้นเรื่อง โปงลางของสินธ์ แชมป์ ! การประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ พร้อมรับเงินรางวัล 350,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และมอบโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติบัตร ที่ บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและรอชมหนังสั้นที่เข้าประกวดเป็นรอบสุดท้าย จำนวน 6 เรื่อง
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดหนังสั้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานและเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งได้มีการประกวดและตัดสินการประกวดหนังสั้นทรอบที่ 1 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันนี้เป็นการตัดสินการประกวดหนังสั้นรอบสุดท้าย ซึ่งมีทีมที่ผ่านเข้ารอบ รวมทั้งสิ้น 6 ทีม แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ ระดับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 3 ทีม ระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 3 ทีม
ในการตัดสินการประกวดหนังสั้นครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาพยนตร์ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายปรัชญา ปิ่นแก้ว นายนนทรีย์ นิมิบุตร นายธนิตย์ จิตนุกูล นายบัณฑิต ทองดี นายราเชนท์ ลิ้มตระกูล และนายปรีชา สาคร นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดให้มีการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นของผู้ชนะการประกวด จำนวน 6 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน ซึ่งได้ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวถ่ายทอดผ่านหนังสั้นออกสู่สายตาประชาชน
และในเวลา 18.00 น.ผลการตัดสินการประกวดรอบสุดท้าย ปรากฏว่า หนังสั้นเรื่อง โปงลางของสินธ์ ชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ รับเงินรางวัล 350,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง อีกบ่ดน ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง แล่นนำโลด และ HE COME FORM THE MOON ได้รับเงินรางวัลๆละ 125,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง นิลา , เรื่อง อิหยังวะ รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 100,000 บาท
//////ศรีไพรฯทีมข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด