“โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ”

0
54

เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรจิตอาสา “โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ” บ.แพะกลาง ม.๖ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน ณ บ.แพะกลาง ม.๖ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๑๓๐