a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดสระแก้วเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
(17 มิ.ย.) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน มีนักเรียนเตรียมอนุบาล 2 ขวบและ 3ขวบ รวม จำนวน 65 คน พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ 20 รายๆละ 3,000 บาท และ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนท่ากะบาก 20 รายๆละ 1,000 บาท โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 แสดงออกถึงความจงรักภักดี และ แสดงพลังความสามัคคีของ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในการร่วมใจกันทำกิจกรรม