วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ 2562 โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาหนองบัว ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ทุกตำบล ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัว ชั้น 2 จังหวัดนครสวรรค์