จิตอาสา และชาวนา ในพื้นที่ตำบลตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว แบบโบราณสร้างความรักสามัคคี ก่อนนำผลผลิตไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจน

วันนี้ ( 13 พ.ย.61 ) ที่ แปลงนาข้าวบ้านตะปอน – เกวียนหัก หมู่ 2 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ชาวบ้านตะปอนใหญ่ และบ้านเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการสืบสาน ตำนานการทำนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ที่ปลูกข้าวไว้ด้วยการ ดำนา และ นาหว่านเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา และผลผลิตได้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว จึงได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวแบบลงแขกตามประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน โดยก่อนพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวนักเรียนจากโรงเรียนวัดวันยาวล่างได้ร่วมแสดง โหงฟาง ซึ่งเป็นการละเล่นโบราณในการคัดแยกเมล็ดข้าว ออกจากรวงข้าวที่เกี่ยวมาแล้ว ประกอบการร้องเพลงสร้างความสนุกสนาน หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งผลผลิตข้าวที่เกี่ยวได้ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่ง จะนำไปสนับสนุนโครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง อิ่มท้องเมื่อกลับ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง และ โรงเรียนบ้านเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น รับประทานแบ่งเบาภาระของครอบครัว ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน พ่อ – แม่ ผู้ปกครอง หาเช้า กินค่ำ รับจ้างทำงาน และเป็นชาวประมงพื้นบ้าน