a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

เมื่อ 15 มิ.ย.62, 1330
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อเรื่อง “ยาเสพติด กับความมั่นคงของประเทศ” ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.2 – ม.3 โดยมี นายสิทธิชาติ บุญปล้อง ผอ.รร.วีรนาทศึกษามูลนิธิ นายชัยทัต เดชแสง ผู้จัดการ รร.วีรนาทศึกษามูลนิธิ และคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม รร.วีรนาทศึกษามูลนิธิ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง