นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานเปิดและร่วม Family Run ระยะทาง 3 ก.ม. ในรายการ”เขาประทับช้างเทรล”(KPTC Trail)จ.ราชบุรี

0
94

15 มิถุนายน 2562(#)3/3(#) นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานเปิดและร่วม Family Run ระยะทาง 3 ก.ม. ในรายการ”เขาประทับช้างเทรล”(KPTC Trail)จ.ราชบุรี จัดโดยมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง-สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง -ม.ราชภัฏจอมบึงและ สสส. -ชมรมเดินวิ่งและประชาชนในพื้นที่มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนกว่า80องค์กรสนับสนุนงาน
(!)ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 31แล้ว โดยในครั้งแรก มีนักวิ่งเพียง 100 กว่าคน วันนี้มียอดนักวิ่งสูงถึง 4,630 คน
(!) เป็นสนามสำหรับผู้เริ่มต้นรักการวิ่ง Trail ปีนี้จัดกิจกรรม 2 วันโดยวันนี้มีการวิ่งแบบครอบครัว 3 ก.ม.และการลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันวันพรุ่งนี้ ในระยะ 10 กม. 21 ก.ม. 32 ก.ม.และ 50 ก.ม. (#)เช่นนี้จึงทำให้เกิดการพักค้างแรมในจ.ราชบุรีเพิ่มขึ้นอีก 1 คืน โรงแรมเต็ม ร้านอาหารแน่น หรือนอนกางเต็นท์ในสวนก็ได้
(!)จ.ราชบุรีมีเส้นทางและภูมิประเทศที่เหมาะสมกับกิจกรรมประเภทวิ่งและปั่น ด้วยความพร้อมของถนนบนพื้นดิน หินลูกรัง และสัมผัส ธรรมชาติ ผ่านป่าไม้และภูเขา เป็นที่ประทับใจและท้าทายของผู้มาเยือนอย่างยิ่ง(big smile)