สระบุรีจัดงาน”วันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก”ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลำน้ำมวกเหล็ก.
ที่หมู่บ้านกอไก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด”วันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก”ตามที่กำหนดให้ในวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำได้ตระหนักถึงความสำคัญของลำน้ำมวกเหล็ก ให้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดจากการใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลำน้ำมวกเหล็ก ลำน้ำแห่งอื่น เพื่อต้องการให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนเดินรณรงค์ลดการใช้โพมและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ”เพราะน้ำคือชีวิต” ประกวดภาพวาดในหัวข้อ”ลำน้ำมวกเหล็กในฝัน” ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ”ต้นไม้ใหญ่ของฉัน”และการแสดงการจัดนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การประกวดการตำส้มลีลาและการแสดงของนักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
นายกฤษฎา สมมาตร
รายงานจากจังหวัดสระบุรี
ขอขอบคุณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ให้ข้อมูล ข่าว/ ภาพ