“ จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรม คืนคนดีกลับบ้าน”

0
61

“คืนคนดีกลับบ้าน” จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 14 มิ.ย 62 เวลา 14.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 กม.8 ถ.อุดร-สกล ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีปิด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-14 มิ.ย 62 รวม 12 วัน โดยมี นายวุฒิพงษ์ ใจยศ ป้องกันจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

กิจกรรมดังกล่าว ได้มีการคัดเลือกเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการบำบัด จำนวน 106 คน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวิทยากรพิเศษผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงการฝึกฝนอาชีพในด้านต่างๆตามความถนัดของผู้เข้าร่วมศูนย์ฯ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุขในอนาคต โดยทุกคนที่ผ่านการอบรมฯต่างให้สัญญาว่า หลังจากนี้เป็นต้นไป พวกตนจะไม่กลับมาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกอย่างเด็ดขาดและตลอดไป

จัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.อด.)