“พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร”พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 26 และหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 15”!!

ในวันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 11:00 น.โดยมี พลตรีชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ พันเอกสุพล จันทร์ผ่อง รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ข้อคิด กับผู้เข้ารับการอบรมฯ ในการคงไว้ซึ่งความรัก ความสามัคคีกัน เพื่อความเข้าใจอันดีต่อภารกิจของกองทัพ อันนำไปสู่ความร่วมมือ การสนับสนุน เพื่อพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป!!

Source: พ.อ.หญิงณิชนันทน์ ทองพูล
รอง ผอ.กปส.สจว.กร.ทบ.

#ขอขอบคุณ”พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล
รอง ผบก.อก.สตม./พสบ.26!!

############################