สส.สัญญา นิลสุพรรณ สส.เขต3
คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ปธ.ชมรมfc สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน มอบน้ำดื่ม”หิมาลัย” ร่วมกิจกรรมทหาร มทบ.31 ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่14 มิถุนายน พศ.2562 เวลา9.00น พันเอก เกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผบ.มทบ.31 ,รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะและกำจัดผักตบชวา ทึ่ขัดขวางทางน้ำ จำนวนมาก บริเวณคลองกด หน้าวัดธรรมจริยวาส(บ้านบึง) ตำบลหนองกด อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์
โดยมี นายบรรจง แตงน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประสานรถแมคโคร พร้อมกำลังชาวบ้านเกษตรกร และอาสาสมัครในตำบลร่วมกับกำลังพลทหาร และนักเรียน รด. ประมาณ300คนร่วมกันขุดลอกคลองสาธารณะเพื่อให้ทางน้ำไหล ระบายผ่านสะดวกไปสู่ทุ่งนาไร่สวนชาวเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง