อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

0
47

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 (World Blood Donor Day 2019) ภายใต้แนวคิด “Safe blood for all.- โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่ปลอดภัย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีปกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและมุ่งหวังที่จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอและบริจาคด้วยความสมัครใจไม่หวังผลตอบแทนเพื่อให้มีโลหิตสำรองให้มีปริมาณเพียงพออย่างทันท่วงทีกับความต้องการโลหิตของผู้ป่วย โดยเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนที่มีสุขภาพดีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตให้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เคยบริจาคโลหิตขอให้เพิ่มความถี่ในการบริจาคทุก 3 เดือน ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและดูแลสุขภาพสามารถบริจาคโลหิตได้จนถึงอายุ 70 ปี ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ, การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ร่วมถ่ายภาพ “แสดงความสดใส มีสุขภาพดี” และให้นิยามความหมาย “โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” และเปิดรับบริจาคโลหิต ซึ่งผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก Safe blood for all. เป็นที่ระลึกด้วย.ปรีชา นุตจรัส รายงาย