“นภ.เก้าเลี้ยว!เป็นประธานการประชุม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”

วันนี้ 14 มิ.ย.62 เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนแม่ค้า พ่อค้าในพื้นที่ตลาดเก้าเลี้ยว สมัครเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”

โดยใช้โปรแกรม Mobile Application “ถุงเงินประรัฐ” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  โดยมีเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 ราย ณ ห้องประชุม สนง.เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

#############################