นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3 ให้การต้อนรับนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “เครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด

0
43

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3 ให้การต้อนรับนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “เครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2” เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ เพิ่มอัตราการเข้าถึงการรักษา อัตรารอดชีวิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟู โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถลดอัตราการตายและเพิ่มอัตรารอดชีวิตอย่างมีคุณภาพไร้รอยต่อให้แก่ประชาชนได้ในที่สุด พร้อมมอบรางวัลเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือดยอดเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2562 แก่เครือข่ายหัวใจจังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 5 จังหวัด ทั้งในเขตฯ และผู้ให้ความสนใจในวิชาการโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์