รองพ่อเมืองร้อยเอ็ด”พิสูจน์พบ!!มรดกล้ำค่า” ซากฟอสซิลหอย!!”กว่า ๑๓๐ ปี**


วันพฤหัสบดีที่(๑๓ มิถุนายน ๒๖๒)ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ » เมื่อเวลา ๑๔.๐๐น.นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย นายสายยนต์ สีหาบัว ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะนักวิจัยและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ ตรวจสอบซากหอย:ฟอสซิลดึกดำบรรพ์ ณ บริเวณที่พักสงฆ์ ภูกุ้มข้าว หมู่ที่ ๕ บ้านภูเขาทอง ตำบลคำผะอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าซากฟอสซิล หอยบางตัวมีความสมบูรณ์อย่างมาก โดยพบว่ามีหอย ๒ ฝา คล้ายหอยแครง ซึ่งเป็นหอยทะเล นอกจากนั้น ยังพบฟอสซิลต่างๆอีกหลายอย่าง เช่นฟอสซิล-สาหร่าย-ปะการัง-ส่วนใหญ่จะเป็นซากฟอสซิล หอยที่ฝังตามก้อนหิน และแท่งหิน ฟอสซิลหอยที่พบนั้นทางคณะที่ลงพื้นที่ได้นำกลับไป เพื่อศึกษาและส่งตัวอย่างฟอสซิลไปพิสูจน์ว่ามีอายุกี่ล้านปี- อยู่ในยุคใด- เบื้องต้น-พบว่ามีอายุราว(๑๓๐)ล้านปี อยู่ใน หมวดหินเสาขัว กลุ่มหินโคราช ซึ่งสันนิษฐานว่า บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นแหล่งน้ำหรือแม่น้ำโบราณยุค:ไดโนเสาร์ :จึงมีการทับถมซากฟอสซิลหอย ที่สมบูรณ์มาก ซึ่งพบมากเป็นบริเวณกว้างรอบภูกุ้มข้าว หมู่ที่ ๕ บ้านภูเขาทอง ตำบลคำผะอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มอบหมายให้นายอำเภอโพธิ์ชัยประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพิสูจน์ซากฟอสซิล-โดยผู้เชี่ยวชาญ และจะได้เปิดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปในอนาคต ‘
หลังจากนั้นทีมได้เดินทางไปสำรวจถ้ำ ณ วัดถ้ำหินสอ ซึ่งห่างจากบริเวณที่พบฟอสซิลหอย ณ ที่พักสงฆ์ภูกุ้มข้าว ประมาณ ๔๐๐ เมตร เพื่อศึกษาความสวยงามของ`ชง่อนผา` และเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์พร้อมส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะมี`ชง่อน`ผา:ที่เกิดจากการเซาะของน้ำตาม ธรรมชาติที่สวยงามเป็นแนวยาวตามภูเขาเป็นมรดกที่แสนล้ำค่าในปัจจุบันฯ
////////////////////
ภาพ+ข่าว»ศรีไพร ทูลธรรม»ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว»ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด«»062»485»419-4
S«:» News@»9»1»1