นายอำเภอนักพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ลุยปราบยุงลายเต็มรูปแบบ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ นายก ทต.หนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว อสม.ตำบลหนองบัว และจิตอาสา ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านกุฏิฤาษี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว และจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้นผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. และจิตอาสา ได้แยกย้ายออกปฏิบัติการในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวพร้อมกันทั้ง 20 หมู่บ้าน