วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. คุณณัฐกัมพล ศรีสวัสดิ์มงคล และคุณอิสราภรณ์ ทานชิติกุล บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง Airvo2 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์ธนาศักดิ์ อิศรากุลสิริภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และแพทย์หญิงกิรญา คงเจริญสมบัติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯขออนุโมทนาบุญ ขอให้คุณณัฐกัมพล ศรีสวัสดิ์มงคล และคุณอิสราภรณ์ ทานชิติกุลและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ