“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​!!บูรณาการ​ร่วม​กับ​ศูนย์อำนวย​การป้องกัน​และ​ปราบปราม​ยาเสพติด​จังหวัด​ขอนแก่น​ ออกตรวจบริษัท​ขนส่ง​พัสดุเอกชน​ ​เพื่อ​ป้องกัน​การ​ส่งยาเสพติด​มากับพัสดุในเขตจังหวัด​ขอนแก่น!!

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น,พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น

ร่วมสนธิกำลังกับจนท.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองจังหวัด ปล่อยแถวเข้าปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งของผิดกฏหมาย ตามแผนยุทธการแคนแก่นคูน ของ จังหวัด​ขอนแก่น

โดยเข้าตรวจค้น

บริษัท ขนส่งพัสดุ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1.บริษัท เอสซีจี เอ็กเพรส ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งไปจังหวัดเลย และจ.อุดรฯ
2.บริษัทแฟลช เอ็กเพลส (ถนนเลี่ยงเมือง)
3. บริษัทอินเตอร์เอ็กเพรส โลจิสติกส์ (ถนนเลี่ยงเมือง)
ผลการตรวจค้น
ไม่พบยาเสพติดและสิ่งของผิดกฏหมายแต่อย่างใด เลิกตรวจค้นและเสร็จสิ้นภารกิจตั้งแต่เวลา 09.00 น.!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#############################