ติดตามรับฟังรายการ Pathum Thani Market 4.0 เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก
ภายใต้ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี

ติดตามรับฟังผ่านรายการ ช่องทางดังต่อไปนี้

วิทยุออนไลน์ครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz
รายการเม้าท์มันส์สนั่นเมือง ทุกวันเสาร์ เวลา 18.20 น. – 19.00 น.
รายการบานไม่รู้โรย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.05 น. – 17.00 น.

วิทยุออนไลน์ 89.5 Sweet FM
รายการ คุยนอกกรอบ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 11.00 น.