ติดตามชมรายการ Pathum Thani Market 4.0 เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก
ตอนที่ 5 ตลาดนวัตกรรม 4.0
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ใส่ใจคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล
ภายใต้ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี
ติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัล