a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์
กฟผ.เตรียมเปิดบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2
ที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสวาท สุขทา หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) ได้เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์รถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์” งานเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแกครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย พร้อม เจ้าหน้าที่ กฟผ.ร่วมกิจกกรม
นายสวาท สุขทา หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทั้งการสร้างสรรค์สมดุลทางพลังงาน ผ่านกิจกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์การทดลองปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกที่สามารถเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เริ่มต้นที่ดีและสำคัญยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยทาง กฟผ.ได้เตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ในครั้งที่ 2 มีการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว ในเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จ.ประจวบฯ จำนวนกว่า 100 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ โดยจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนเป็นต้นไป สำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละสายจะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศในวันเปิดศูนย์ คือวันที่ 6 กรกฎาคม 62 ซึ่งภายในงานยังได้มีกิจกรรมต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ มาออกบูธด้านนิทรรศการนวัตกรรมด้านการพลังงานมานำแสดงภายในงาน สำหรับกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาด้านพลังงานและนำไปต่อยอดการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือนได้อย่างไร ทางโรงเรียนได้แนวการสอนเพื่อให้เยาวชนได้รับรู้นำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้
//////////////////////////////////////////////////